Mail ons direct

info@vellingacf.nl

Over ons

Algemeen

VELLINGA Corporate Finance is onafhankelijk adviseur van ondernemingen, organisaties en hun stakeholders. Meestal zijn ze bijzonder en verkeren ze in uitdagende omstandigheden.

Vellinga biedt geen vast dienstenpakket. Uit ervaring blijkt dat de behoefte van elke ondernemer,  familiebedrijf, stakeholder of organisatie persoonlijk, uniek en uitdagend is. Dat heeft alles te maken met hun eigen kennis en vaardigheden. VELLINGA vult in wat nodig is – tezamen met andere disciplines – maar durft ook nee te zeggen.  Dit op basis van meer dan 25 jaar ervaring!

Corporate Governance

Bestuur, directievoering & toezicht

VELLINGA adviseert over de Corporate Governance maar kan daar ook invulling aan geven door tijdelijk de directievoering van uw onderneming of organisatie over te nemen of aan te vullen, deel te nemen aan een Raad van Toezicht, Raad van Advies of Raad van Commissarissen of zitting te nemen in een Stichting Administratiekantoor.

Corporate Finance

Bedrijfsoverdracht, financiering & herstructurering

VELLINGA begeleidt bedrijfsoverdrachten, fusies, (her)financiering en (her)structurering van ondernemingen en organisaties. VELLINGA adviseert bij strategische heroriëntaties, rechtsvormkeuzes, samenwerkingsvormen, (des)investeringsbeslissingen en fiscale vraagstukken.

Family Office

Vermogensvraagstukken, vertegenwoordiging & belastingadvies

VELLINGA adviseert en ondersteunt ondernemers en hun families bij vraagstukken over hun “vermogen” in zijn algemeenheid en in fiscale zin in het bijzonder. Zoals instandhouding over de generaties, bescherming tegen (fiscale) risico’s, scheiding privé en zakelijk, vermogensoverdracht, dividendbeleid en de complexe gevolgen van financiële besluiten. VELLINGA is vertrouwenspartner, procuratiehouder en executeur-testamentair van ondernemingen, organisaties, families en personen.

Wij zijn geen vermogensbeheerder of beleggingsadviseur!