Mail ons direct

info@vellingacf.nl

Projecten

Een greep uit onze projecten en cases

Verkoop dienstverlenend bedrijf
Verkoop in opdracht van Holding met twee aandeelhouders, waarvan één een PE partij, terugtreding PE partij uit holding gelijktijdig met closing. Back to back transactie:

– Bidbook
– Biedingsproces
– Onderhandelingen
– Transactiedocumentatie

Verkoop 50% belang in bouwgerelateerd bedrijf:
– Onderhandelingen
– Dealstructuur
– Aandeelhoudersovereenkomst
– Koopovereenkomst aandelen
– Managementvoorwaarden
– Interne financiering

Verkoop 50% belang aan internationale partij:
– Onderhandelingen
– Dealstructuur
– Aandeelhoudersovereenkomst
– Koopovereenkomst aandelen
– Managementvoorwaarden

Herstructurering familiebedrijf:
– Overdracht belang aan kinderen
– Toetreding personeel
– Herfinanciering
– Transactiedocumentatie

Verkoop 100% productiebedrijf aan internationale partij:
– Bidbook
– Biedingsproces
– Onderhandelingen
– Transactiedocumentatie

Partijadviseur bij aandeelhoudersgeschil:
– Waardering aandelen ten behoeve van rechtbankprocedure
– Partijadviseur op zitting en schikkingsonderhandelingen
– Samenwerking advocatuur
– Strategische advisering voortzettende aandeelhouders

Aankoop productiebedrijf:
– Biedingsproces
– Scope en begeleiding Due Diligence
– Onderhandeling
– Contractfase

Vermogenssplitsing bij huwelijkse voorwaarden:
– Inventarisatie en waardering vermogen
– Splitsingsvoorstel en onderhandelingen
– Herinrichting en herfinanciering vermogen cliënt
– Ondernemingsstructuur