Mail ons direct

info@vellingacf.nl

Projecten

Een greep uit onze projecten en cases

Verkoop 50% belang aan internationale partij:
– Onderhandelingen
– Dealstructuur
– Aandeelhoudersovereenkomst
– Koopovereenkomst aandelen
– Managementvoorwaarden

Herstructurering familiebedrijf:
– Overdracht belang aan kinderen
– Toetreding personeel
– Herfinanciering
– Transactiedocumentatie

Verkoop 100% productiebedrijf aan internationale partij:
– Bidbook
– Biedingsproces
– Onderhandelingen
– Transactiedocumentatie

Partijadviseur bij aandeelhoudersgeschil:
– Waardering aandelen ten behoeve van rechtbankprocedure
– Partijadviseur op zitting en schikkingsonderhandelingen
– Samenwerking advocatuur
– Strategische advisering voortzettende aandeelhouders

Verkoop 100% aandelen aan Newco met participatie verkoper:
– Onderhandelingen
– Letter of intent
– Procesbegeleiding
– Contracten en closing

Aankoop productiebedrijf:
– Biedingsproces
– Scope en begeleiding Due Diligence
– Onderhandeling
– Contractfase

Vermogenssplitsing bij huwelijkse voorwaarden:
– Inventarisatie en waardering vermogen
– Splitsingsvoorstel en onderhandelingen
– Herinrichting en herfinanciering vermogen cliĆ«nt
– Ondernemingsstructuur